Vitengo

Tehama

Inahusika na Usimamizi ea technolojia ya habari na mawasiliano

Manunuzi

Inahusika na kuhifadhi bidhaa na manuzuzi katika taasisi

Mkaguzi wa Ndani

Mkaguzi mkuu wa ndanui katika taasisi