Idara

Utawala

idara ya utawala inahusuka na rasilimali watu katika taasisi

Uhasibu

Idara inahusika na usimamizi wa fedha katika taasisi