Wajumbe wa Bodi

Mwenyekiti
Jumatatu Alhamisi
Katibu
Asha Abdale
Mjumbe
juma juma